SLIDER POSTÓW

O tym piszę:
 • Beauty
  Tutaj możesz dodać opis Twojej 1. kategorii wpisów lub oferowanej usługi. ♡ Tutaj możesz dodać opis Twojej 1. kategorii wpisów lub oferowanej usługi. ♡
  Czytaj więcej
 • Lifestyle
  Tutaj możesz dodać opis Twojej 2. kategorii wpisów lub oferowanej usługi. ♡ Tutaj możesz dodać opis Twojej 2. kategorii wpisów lub oferowanej usługi. ♡
  Czytaj więcej
 • Planning
  Tutaj możesz dodać opis Twojej 3. kategorii wpisów lub oferowanej usługi. ♡ Tutaj możesz dodać opis Twojej 3. kategorii wpisów lub oferowanej usługi. ♡
  Czytaj więcej
Street photography


Fotografia uliczna? potocznie rozumiana fotograficznym opisem miasta, architektury, wydarzeń. Jednak przede wszystkim jest to fotografia LUDZI, ich zachowań, reakcji bądź nieświadomości bycia fotografowanym. Aparat rejestruje to, co dla wszystkich normalne, codzienne, jednak dla autora ta jedna setna sekundy to coś wyjątkowego, nieoczywistego. Coś, co zasługuje na wieczność w jego pamięci.
 Fotoreporteży potrafią zjeździć świat dookoła by tylko zdobyć najciekawsze egzotyczne lub wielkomiejskie kadry i być przy najbardziej zadziwiających i odkrywczych zjawiskach. A życie potrafi zaskakiwać tuż za rogiem: w sklepie z kapeluszami, na przybrzeżnym deptaku małego miasteczka, przy fontannie kościelnej. 

Patrzmy więc...